Taal

  Zoeken

   

  De Praktijk | Praktijk Eduard Voogt - Hoorn


  In mijn praktijk werk ik vanuit het principe dat het lichaam en geest kiest voor optimale gezondheid.. Het lichaam is in staat zich zelf te genezen wanneer daartoe de mogelijkheden aanwezig zijn. Alle in mijn
  praktijk toegepaste methodieken geven het lichaam een impuls om zelf aan herstel te werken. Ik heb veel ervaring met het pré- en post operatief werken. Met name bij chemotherapie werkt massage om klachten te verminderen en ontspanning wordt bevorderd..

   

  Veel fysieke klachten ontstaan uiteraard door een ongeval maar kunnen ook veroorzaakt worden door een verkeerde levenshouding. Bij dat laatste kan men denken aan een overdreven aanleg tot perfectionisme en bij weinig zelfrespect. In onze maatschappij worden we geacht steeds maar jong te blijven en als dusdanig ook te presteren in werk of sport. Het lichaam wordt overbelast en dus ziek! Ook het zichzelf opofferen voor anderen zonder goed voor zichzelf te zorgen leidt tot klachten en uitval.


  Het leren accepteren van de eigen mogelijkheden maar met name ook de onmogelijkheden lijdt tot een gezonder leven met minder klachten!


  Een andere ooraak van veel klachten is het ondergaan van extreem verdriet of stress. Ook daardoor raakt het lichaam in disbalans en dus kunnen klachten ontstaan. Het nadeel is dat veelal klachten pas na lange tijd ontstaan waardoor oorzaak van en gevolg niet meer met elkaar in verband kunnen worden gebracht. In mijn praktijk probeer ik beiden weer bij elkaar te brengen waardoor er aan daadwerkelijke genezing kan worden gewerkt.