Taal

  Zoeken

  Een Doorbraak In Het Genezen Met Je Handen.   

  Leven met hooggevoeligheid susan Marlette Hart | Praktijk Eduard Voogt | praktijk voor lichaamswerk & Geestelijke ontwikkeling , organisatie-advisering | Hoorn - Noordholland 

  Ongeveer het vijfde deel van de mensen is hooggevoelig. Wat dit precies is en hoe je er zelf en je omgeving mee om kunnen gaan, wordt in dit boek uitvoerig beschreven. Na de omschrijving van het begrip hooggevoeligheid wordt ingegaan op aspecten als lichaamsbeleving, contacten met anderen, prive en op het werk en kwaliteiten als opmerkingsvermogen, creativiteit, paranormale gaven en intuitie. Aan hooggevoelige kinderen wordt een apart hoofdstuk gewijd. Mede doordat de schrijver het bronnenmateriaal aan de hand van vele interviews met hooggevoeligen heeft verzameld, staan in dit voor een brede doelgroep geschreven boek praktische handreikingen hoe je met deze eigenschap om kunt gaan.

  Lees meer: Leven met hooggevoeligheid - Susan Marletta-Hart

  Het dagelijkse leven als inwijdingsweg - Hans ten Dam.   

  het dagelijkse leven als inwijdingsweg Hans ten Dam | Praktijk Eduard Voogt | praktijk voor lichaamswerk & Geestelijke ontwikkeling , organisatie-advisering | Hoorn - Noordholland 

  Levenskunst, wijding en en inwijding zijn de drie klassieke wegen tot levensveredeling. Over wijding gaat dit boek nauwelijks, over levenskunst en inwijding des te meer.
  Het begint met levenskunst. Het tweede hoofdstuk ontleedt een paar pseudo-geestelijke eenzijdigheden zoals 'onthechting' die opgeld doen. De volgende hoofdstukken vergelijken occulte interesse en mystieke neigingen, analyseren de functies - en beperkingen - van orakels, en belichten het begrip inwijding.
  In het laatste hoofdstuk komt het geestelijke en het gewone samen. Spiritualiteit niet als iets dat we zoeken of vinden, maar als iets waar velen van ons tegenop lopen.Nog korter, nog losser, volgen een aantal gedachten over dezelfde onderwerpen. Voor wie graag zelf kauwt.

  Zinnebeeld en Zinnezin

  Kaartspelen voor therapeuten. Kunnen gebruikt worden als een zg. orakelbrug voor een sessie. Helpen om te focussen op een onderwerp voor een sessie of voor een inventarisatie van wat iemand op dit moment van zijn leven bezig houdt.

  Lees meer: Het dagelijks leven als inwijdingsweg - Hans ten Dam

  Een ring van licht - Hans ten Dam.   

  Een ring van licht Hans ten Dam | Praktijk Eduard Voogt | praktijk voor lichaamswerk & Geestelijke ontwikkeling , organisatie-advisering | Hoorn - Noordholland 

  Ring van Licht
  Reïncarnatie: denkbeelden en ervaringen. Geheel herziene uitgave twee delen in één.
  Ring van Licht, waarvan de eerste versie in 1983 verscheen, verwierf al snel de reputatie van een grondig gedocumenteerd overzichtswerk en van de eerste brede en samenhangende visie op reïncarnatieprocessen. Verdere ervaringen met regressies naar vorige levens mondden uit in opleidingen voor psychotherapeuten en in nieuwe methoden, neergelegd in het Handboek Regressietherapie van Hans ten Dam (1989). Internationale ervaringen met regressies, alsmede de vele nieuwe boeken en artikelen, verschenen sinds de eerste publicatie van Ring van Licht, noopten tot een geheel bijgewerkte en herziene uitgave. Deze geheel geactualiseerde en gecombineerde heruitgave is gebaseerd op de bestudering van ruim 350 boeken op dit gebied, waaronder de meest recente, alsmede op vele collegiale contacten met regressietherapeuten in Nederland en daarbuiten. Ring van Licht is het meest informatieve boek dat u ooit over dit onderwerp zult lezen.

   

   

  Lees meer: Een ring van licht  - Hans ten Dam