Taal

  Zoeken

   

  situationeel leiding geven Dr. Paul Hersey | Praktijk Eduard Voogt | praktijk voor lichaamswerk & Geestelijke ontwikkeling , organisatie-advisering | Hoorn - Noordholland

   

  Woody Allen heeft eens gezegd dat 'succes hebben in het leven voor 20 procent te danken is aan goede timing en voor 80 procent aan je gezicht laten zien'. Mensen met een leidinggevende functie zullen er over het algemeen wel voor zorgen dat ze gezien worden, maar om als leider succes te hebben is méér nodig dan pure aanwezigheid. Leiding geven is het bekwaam toepassen van beproefde concepten, in combinatie met de kunst goed te timen, om mensen zover te krijgen dat ze hun taak doeltreffend uitvoeren.

  Dit boek wil de lezer in de gelegenheid stellen die bekwaamheden te ontwikkelen. Situationeel leiding geven heeft de vorm van een verslag van een manager die genoodzaakt is resultaten te boeken, ondergeschikten te scholen en een bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming. Spelenderwijs wordt de lezer vertrouwd gemaakt met een model voor het uitstippelen van strategieën om met succes het hoofd te kunnen bieden aan allerlei problemen waarmee leidinggevende functionarissen worden geconfronteerd. Het model situationeel leiding geven is niet alleen voor managers een uitstekend hulpmiddel: iedereen die zich beroepshalve of privé bezighoudt met het beïnvloeden en veranderen van mensen (opvoeders, ouders, leerkrachten, psychotheraputen, geestelijken, enz.) kan ermee werken. Ook werknemers, de mensen die leiding ontvangen, kunnen er hun voordeel mee doen.

   Dit boek is te bestellen bij o.a een van de onderstaande webshops:
   bol | links via Eduard Voogt